Yhdistys on perustettu 28.11.1977

Yhdistyksen kotipaikka on Mikkelin kaupunki, ja kuten nimestäkin voi päätellä, toiminta tapahtuu pääsääntöisesti Otavassa.

Yhdistyksen toiminta ja tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa.