Uutiset

OTAVAN SEUDUN ELÄKKEENSAAJAT RY.

KERTOMUS VUODEN 2022 TOIMINNASTA

 

Yleistä ja hallinto

Vuosi 2022 oli yhdistyksen toiminnassa juhlavuosi – marraskuussa yhdistys tuli toimineeksi 45 vuotta.

Muutoinkin vuosi oli poikkeuksellinen, sillä koronapandemia rajoitti edelleen kokoontumisia; esim. maanantaikerho aloitti säännölliset kokoontumiset vasta huhtikuussa.

Otavan Seudun Eläkkeensaajat ry. on perustettu 28.11.1977 ja sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri-, harraste, ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja eläkkeellä olevien keskuudessa.

Yhdistys on jäsenenä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:ssä, EKL:n Mikkeli Piiri ry:ssä, TSL:n Mikkelin seudun Opintojärjestössä sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki (ESTERY) ry:ssä.

Yhdistyksen hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet puheenjohtajana Hannu Karttunen, varapuheenjohtajana Veikko Jokinen ja jäseninä Marja-Liisa Arpiainen, Hanna Halinen, Ritva Keituri, Leena Pulfer ja Sirkku Ukkonen sekä varajäseninä Anja Tanttu, Raili Tanttu, Rainer Girke ja Tuula Paunonen.

Toimihenkilöinä ovat olleet

Hannu Karttunen               puheenjohtaja

Veikko Jokinen                   varapuheenjohtaja

Raija Sormunen                  sihteeri ja jäsenasioiden hoitaja

Tuula Paunonen                 taloudenhoitaja

Leena Pulfer                       tiedotusvastaava

Ritva Keituri                        opinto- ja matkavastaava

Ritva Keituri ja                    kotisivuvastaavat

Leena Pulfer

Tuula Ukkonen                   liikuntavastaava

Pirjo Mesiäinen                  pääemäntä

Marja-Liisa Arpiainen ja     myyjäis- ja arpajaisvastaavat

Tuula Paunonen

Kerhojen vetäjinä ovat toimineet Hannu Karttunen, Kaarina Karttunen, Ritva Keituri, Pauli Pöyhönen ja Tuula Ukkonen.

Kalakilpailujen yhdyshenkilönä ja järjestäjänä on ollut Veikko Jokinen.

Toiminnantarkastajana on ollut Aija Himanen ja varatoiminnantarkastajana Riitta Torniainen.

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana seitsemän kertaa.

Kevätkokous pidettiin 28.3.2022 Otavan seurakuntatalolla ja paikalla oli 19 jäsentä. Käsiteltäviä asioita oli 10. Yhdistykselle hyväksyttiin uudet säännöt ja oleellisin muutos aiempaan on se, että jatkossa yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä eräät toimihenkilöt valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Syyskokous pidettiin 31.10.2022 Otavan paloasemalla ja paikalla oli 16 jäsentä sekä käsiteltäviä asioita 18.

EKL:n Mikkelin Piiri ry:n edustajinamme olivat Hanna Halinen ja Hannu Karttunen sekä varaedustajina Ritva Keituri ja Tuula Ukkonen.

EKL:n Mikkelin Piiri ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä on ollut Ritva Keituri ja varajäsenenä Tuula Ukkonen.

Hannu Karttunen on ollut Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston varapuheenjohtajana sekä jäsenenä Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvostossa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki (ESTERY) ry:n kokouksissa yhdistyksen edustajana oli Hannu Karttunen.

TSL:n Mikkelin seudun Opintojärjestön kokouksissa yhdistyksen edustajana oli Ritva Keituri ja varaedustajana Raija Sormunen.

 

Jäsenasiat ja muistamiset

Kertomusvuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 90 ja heistä oli yli 80-vuotiaita 27 sekä alle 68- vuotiaita 10. Jäsenistä oli naisia 56 ja miehiä 34.

Kertomusvuoden aikana saimme kaksi uutta jäsentä. Vuoden aikana kuoli kolme jäsentä ja muutoin jäsenyys päättyi kuuden jäsenen osalta.

Jäsenmaksun suuruus oli 15 euroa/henkilö eli sama kuin vuonna 2021. Jäsenmaksusta jää yhdistykselle 5,80 euroa jäsentä kohti, kun huomioidaan maksut liitolle ja piirille sekä TSL:lle.

Kertomusvuoden aikana olemme muistaneet merkkipäiväänsä viettäneitä yhdistyksemme jäseniä onnittelukortilla ja yhteisellä kahvitilaisuudella adventtihartauden yhteydessä 25.11. Otavan paloasemalla.

45-vuotisjuhlassa 3.12. kultaisen ansiomerkin saivat Veikko Jokinen, Pirjo Mesiäinen, Sirkku Ukkonen ja Tuula Ukkonen. Hopeiset ansiomerkit jäivät juhlassa jakamatta inhimillisen erehdyksen vuoksi, mutta Ritva Keituri, Kalervo Ollikainen, Pauli Pöyhönen, Anja Tanttu ja Aira Vainikainen tulevat saamaan ne myöhemmin. Yhdistyksen viiri luovutettiin samassa juhlassa kultaisen ansiomerkin saaneille ja lisäksi Hannu Karttuselle ja Otavan Opistolle.

Poisnukkuneiden jäsentemme omaisille lähetimme suruadressit.

Kevätkokouksessa sytytimme perinteisesti kynttilät ja vietimme hiljaisen hetken vuoden 2021 aikana kuolleitten jäsentemme muistoksi.

Naisvuoren Eläkkeensaajat ry:tä olemme muistaneet rahalahjalla yhdistyksen täyttäessä 30 vuotta ja Otavan Lähipalvelukeskusta joulukukalla kiitoksena yhteistyöstä.

 

Koulutus- ja tiedotustoiminta

Vuonna 2022 koulutukset pidettiin osittain verkossa koronarajoitusten jatkuessa edelleen alkuvuonna.

Kotisivuvastaavat osallistuivat Mäntyharjulla 19.5.pidettyyn kotisivukoulutukseen.

EKL:n Mikkelin Piiri ry:n järjestämään koulutukseen Mikkelissä 11.10. ja 8.11 osallistui neljä henkilöä kumpaankin.

Hannu Karttunen osallistui liiton järjestämille vanhusneuvostopäiville Rajaniemessä.

Toimihenkilöistä ainakin neljä osallistui liiton verkossa järjestämiin webinaareihin ja järjestökahvilaan useamman kerran vuoden aikana.

Kertomusvuoden aikana on lähetetty kaksi jäsenkirjettä ja yhteyttä on pidetty myös sähköposteilla, tekstiviesteillä ja puhelinsoitoilla. Tarvittaessa myös Otavan alueen ilmoitustauluja on hyödynnetty.

Yhdistyksen kotisivut ja Facebook tiedotuskanavina.

Yhdistyksen viralliset kokousilmoitukset on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä.

 

Kerhotoiminta

Kertomusvuonna yhdistyksessämme toimi viisi kerhoa: maanantaikerho, käsityökerho, ristikkokerho ja liikuntakerho, jonka puitteissa sauvakävely sekä tuolijumppa. Kerhot olivat samat kuin edellisenä vuonna; uusia kerhoja ei ollut.

Koronarajoituksista johtuen maanantaikerhon kokoontumiset alkoivat vasta huhtikuussa ja muittenkin kerhojen toiminnassa oli keskeytyksiä kevätkaudella.

Syyskuussa pääsimme jatkamaan maanantaikerhojen kokoontumisia paloasemalla.

Maanantaikerho kokoontui vuoden aikana 10 kertaa; aiheina mm. soppapäivät, omenapuiden leikkaus, laulut sekä tutustuminen kirjastoon ja kuntosaliin. Maanantaikerhon puitteissa on järjestetty laavuretkiä ja juhlahetkiä – näistä tiedot muissa osioissa.

Maanantaikerhon kokoontumisissa mukana vuoden aikana 42 henkilöä; keskimäärin 17 henkilöä/kerhokerta.

Käsityökerho ja ristikkokerho ovat kokoontuneet kerhotilassa Karttusen alakerrassa ja tilat ovat olleet käytössämme koko vuoden – muutamia lyhyitä taukoja rajoitusten vuoksi ja kesällä ei kerhotoimintaa ole ollut.

Käsityökerho on kokoontunut 25 kertaa ja osallistujia keskimäärin 6 henkilöä/kerhokerta.

Käsityökerhokerholaiset ovat neuloneet lapasia, sukkia, huiveja ja virkanneet turvalonkeroita, jotka on lahjoitettu vähävaraisten lapsiperheitten joulupaketteihin Hope ry:n kautta sekä vanhuksille seurakunnan diakoniatyön kautta. Turvalonkerot on toimitettu lastenosastolle keskussairaalaan. Joulumyyjäisiin on tehty tonttuja, enkeleitä ja muita tuotteita.

Ristikkokerho on kokoontunut 19 kertaa ja osallistujia keskimäärin 5 henkilö/kerhokerta. Syyskuusta lähtien kokoontuminen joka toinen viikko.

Kerho- ja muuhun toimintaan osallistui vuoden aikana 59 yhdistyksemme jäsentä.

Aiempien vuosien tapaan olemme osallistuneet Eläkkeensaajien Keskusliiton liikuntahaastekampanjaan 1.3. – 30.4. 2022 ja yhdistyksestämme oli mukana 70 henkilöä ja suorituksia kertyi 3 231 kappaletta.

Valtakunnan tasolla olimme seitsemäntenä, kun osallistujina oli 180 yhdistystä. Piirin tasolla olimme paras yhdistys; mukana 12 yhdistystä.

EKL:n Mikkelin Piiri ry muisti yhdistystä 40 euron suuruisella palkkiolla 45-vuotisjuhlassamme tunnustuksena pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstä liikunnan edistämisessä.

 

Kilpailutoiminta

 

EKL:n Mikkelin Piiri ry:n pilkkikisat pidettiin 10.3. Otavassa ja paikkana Susiniemi. Pilkkijöitä 75, joista yhdistyksemme jäseniä kuusi. Hanna Halinen tuli sarjassaan toiseksi.

Piirin rantaonkikisat olivat Rantasalmella 7.6. ja niihin osallistui yhdistyksestämme kolme henkilöä. Kaikki sijoittuivat kärkikymmenikköön ja joukkueen sijoitus oli 6. Kaikkiaan kisaan osallistui 63 onkijaa.

Laituripilkkikisa oli 8.9. Mikkelissä ja siellä pilkkijöitä 63. Yhdistyksestämme osallistujia neljä ja yli 75-vuotiaiden sarjassa Ahti Laamanen oli toinen, Veikko Jokinen kolmas ja Kalevi Veijalainen viides.

Touko-syyskuussa järjestimme Otavan venerannassa viidet yleiset laituripilkkikisat ja osallistujia yhteensä 163.

 

Juhlat, tapahtumat ja yhteistyö

Alkuvuosi oli hiljainen johtuen kokoontumisrajoituksista.

Ensimmäinen isompi tapahtuma oli vapputempaus 1.5. K-Marketin pihassa. Järjestöjä oli paikalla vain muutama. Saimme myytyä kaikki 100 arpaa, jotka olimme tapahtumaan varanneet.

9.5. oli vuorossa äitienpäiväkahvitilaisuus seurakuntatalolla kahden vuoden tauon jälkeen. Paikalla 21 henkilöä.

31.7. poikkeuksellisesti klo 17 perinteinen eläkkeensaajien kirkkopyhä Otavan Rukoushuoneella. Osallistujia 30.

Senior Shop vieraili jälleen Otavassa – 10.11. putiikki oli avoinna Routessa (ent. Huvikumpu) ja paikka osoittautuikin hyväksi. Vaateostoksilla kävi muitakin kuin yhdistyksen jäseniä ja kävijöillä oli mahdollisuus myös ruokailla tai nauttia kahvia samalla kertaa. Sovimme alustavasti uudesta vierailusta keväällä 2023.

14.11. oli vuorossa isänpäiväjuhlat kakkukahvien merkeissä paloasemalla ja paikalla 24 henkilöä.

26.11. järjestöillä oli mahdollisuus esitellä toimintaansa Stellan aulassa ESTERY:n järjestämässä tapahtumassa ja mekin olimme mukana; Hannu Karttunen ja Ritva Keituri paikalla.

Marraskuu olikin aika vilkas tapahtumien suhteen; 28.11 oli vuorossa adventtihartaus ja samalla juhlimme kertomusvuonna syntymäpäiviään viettäneitä (pyöreät viidet ja kymmenet vuodet) yhdistyksemme jäseniä kakkukahveilla. Paikalla 39 henkilöä.

Vuoden huipentuma oli 3.12. Otavan seurakuntatalolla vietetty yhdistyksemme 45-vuotisjuhla.

Seurakuntasali oli lähes täynnä vieraita. Juhlan juonnosta vastasi puheenjohtajamme Hannu Karttunen ja juhlapuheen piti EKL:n liittovaltuuston puheenjohtaja Mirja Janerus. Musiikkiohjelmasta vastasivat kansalaisopiston Otavan kuoro, Mirja Honko ja Mikkelin musiikkiopiston Evenio-kuoro, joka esitti viimeisenä numeromaan Finlandia-hymnin. Juhlan ohjelma on tämän kertomuksen liitteenä.

Pikkujoulut vietimme 12.12. Susiniemessä ja paikalla 44 henkilöä. Yhdistys maksoi osan jäsenten jouluateriasta. Hallitus, toimihenkilöt ja kerhojen vetäjät saivat aterian yhdistyksen kustantamana kiitoksena vuoden aikana tekemästään työstä.

Jaksoimme vielä vuoden päätteeksi järjestää omat joulumyyjäiset Salen pihassa lauantaina 17.12. – tulos yllättävän hyvä. Kylän yhteiset joulumyyjäiset oli 3.12. ja niihin emme pystyneet osallistumaan oman vuosijuhlamme takia.

Retket

Kevätkauden aikana retket suuntautuivat lähialueille ja toukokuussa teimme retket Latupirtin kodalle, Kaihun kodalle ja Susiniemen rantasaunalle. Kaihun kodan retkellä mahdollisuus tutustua myös Mikkelipuistoon. Nämä retket korvasivat maanantaikerhon kokoontumiset ja mukana oli 62 henkilöä.

Piirin kesäpäivät pidettiin 18.5. Pieksämäen Partaharjulla ja yhdistyksestämme osallistujia oli kolme.

Heinäkuussa oli vuorossa kesäretki, joka suuntautui Puumalaan. Retkellä oli mukana myös Otavan Marttojen jäseniä ja ensimmäisenä kohteena oli Puumalan kirkko, jossa osallistuimme jumalanpalvelukseen. Tämän jälkeen matkasimme Sahalahteen, jossa kesäteatteriesityksenä Palava tahto - Elsa Heporaudan säkenöivä elämä. Matkalla mukana kaikkiaan 26 henkilöä.

31.8. piirin syyskauden avaus Kerimäellä ja siellä mukana kuusi yhdistyksen jäsentä ja kaksi ulkopuolista.

 

Talous

Yhdistyksemme talous on ollut kertomusvuonna vakaa ja tulos positiivinen.

Menot olivat 10 291,07 euroa (TA 11 950,00) ja tulot 11 055,45 (11 950,00) euroa, joten tilinpäätös on 764,38 euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2022 lopussa yhdistyksen pankkitilillä oli 5 862,70 euroa.

Laituripilkkikisojen osallistumismaksut ja kanttiinitulot sekä 45-vuotisjuhlan yhteydessä saadut rahalahjat olivat suurimmat tuloerät vuoden aikana.

Essotelta saimme avustusta 150 euroa.